Krok 1. Rozměření

Pro úspěšnou realizaci díla je zapotřebí jako u každé stavby pečlivé rozměření. Musím rozměřit nejen strany tak, aby vyhovovali našim požadavkům, ale je také kladen důraz na jejich kolmost. Při rozměřování se musíme svou pozornost věnovat i sklonu zpevněné plochy směrem od domu. Přesné rozměření lze provést pouze nivelačním přístrojem; u rozměrných staveb totální stanicí, která vyžaduje profesionální zacházení.

hutneni_podlozi

Krok 2. Výkopy a další zemní práce

Na základě zaměření provedeme zemní práce. Nejvhodnější je minibagr do 3,5t. Tento stroj je schopen se šikovně pohybovat po malém pozemku rodinného domu aniž by hrozilo zničení stávajících komunikací váhou stroje.

hutneni_podlozi

Krok 3. Vrstvení podkladu

Před navážením štěrku musíme podklad důkladně zhutnit. Zhutnění provádíme vibrační deskou, nebo pěchem (žábou). Žábu používáme v úzkých místech, kam s deskou nelze zajet. Potom můžeme začít s navážením. Štěrk navážeme po vrstvách od nejhrubší frakce, které jednotlivě také hutníme. Na výšce a struktuře podkladu závisí únosnost dlažby. Pro chodníčky, které využíváme jen pro pěší je dostatečný podklad do 20 cm, pro o občasným pojezdem do 3,5t asi 30 cm. Vše je ovšem závislé na kvalitě podloží, které máme zhutněno. V případě nepevných podkladů, nebo nové navážky okolo domu musíme počítat i individuálním řešením dle místních podmínek.

hutneni_podlozi

Krok 4. Osazení obrubníků, palisád a žlabů

afmgodambh sh zj

hutneni_podlozi

Krok 5. Pokládka dlažby

afmgodambh sh zj

hutneni_podlozi

Krok 6. Údržba dlažeb

afmgodambh sh zj

hutneni_podlozi